Nová zeleným úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Tato dotace byla aktualizována v říjnu roku 2021. Dotace se vztahuje na výměnu tepelných zdrojů, které ještě stále využívají tuhá paliva, například za tepelná čerpadla, která jsou mnohonásobně ekologičtější.

O tento dotační titul mohou žádat – vlastníci stávajících dokončených rodinných domů.

Podmínkou však je – neekologický tepelný zdroj, musí být využíván jako hlavní zdroj tepla.

Nabízíme komplexní služby od instalatérských prací přes montáž vybraného tepelného čerpadla až po samotný servis námi instalovanými čerpadly.

Kontaktujte nás

Top