Zdroj tepla země

Země akumuluje teplo z prostředí sezónně, tedy po delší časové období. To vede k poměrně rovnoměrně vysoké teplotě zdroje tepla v průběhu celého roku a tím k dobrému topnému faktoru.

Teplo, akumulované v zemině, se využívá prostřednictvím kolektorů zemního tepla nebo sond pro zemní teplo. Přitom je teplo pojímáno pomocným okruhem (solankový okruh), který předává na své straně teplo pracovnímu  prostředku tepelného čerpadla.

                                                         
                       PLOŠNÝ KOLEKTOR                                                                                  ZEMNÍ SONDA