Zdroj tepla okolní vzduch

VNITŘNÍ INSTALACE

VENKOVNÍ INSTALACE

 

U tepelného čerpadla vzduch/voda slouží jako zdroj tepla zpravidla venkovní vzduch. U živnostenských a průmyslových soustav vzniká rovněž   možnost využívat vzduch z místnosti, resp. odpadní vzduch. Použití vzduchu z místnosti, resp. odpadního vzduchu by však mělo být   koordinováno již při předprojektové přípravě s našimi techniky v továrně.

Využívání vzduchu z místnosti jako zdroje tepla je účelné u průmyslových provozů s velkým množstvím temperovaného odpadního vzduchu       nebo jestliže je potřebné ochlazování místností. Nepřípustné je využívání vzduchu s obsahem čpavku nebo chemicky zatíženého vzduchu (např.  vzduchu ze stájí). Zvláštní případ představuje kontrolované větrání obytného prostoru s rekuperací tepla. Do větracích přístrojů jsou často instalována tepelná čerpadla vzduch/vzduch. Zde je sledován obvyklý případ: využívání venkovního vzduchu pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda.

Velkou předností  zdroje tepla vzduch jsou nízké, dobře kalkulovatelné pořizovací náklady. Využívání vzduchu nevyžaduje žádného povolení. Tepelná čerpadla vzduch/voda je možno instalovat v domě nebo mimo dům. Instalace uvnitř vyžaduje vzduchové kanály pro přívod a odvádění venkovního vzduchu. Instalace ve venkovním prostoru potřebuje menší místo; zde je nutno dbát na pokyny pro instalaci (pro zamezení zatížení hlukovými emisemi).

Kolísající a právě v topné sezóně nízká teplotní úroveň venkovního vzduchu poněkud nepatrně zvyšuje potřebu energie. Zajímavou a nákladově příznivou alternativou může být v budově využití bivalentního režimu. Tepelné čerpadlo se dimenzuje na bivalenční bod, v závislosti na výši investice může bod ležet mezi 3 a -5 °C. Tepelná čerpadla vzduch/voda nabízejí nákladově příznivé alternativy k jiným zdrojům tepla rovněž v  novostavbě. Provoz je většinou monoenergetický s výpočtovým bodem (bivalenční bod) mezi -2 a -7 °C. Přitom kryje tepelné čerpadlo potom cca 95 - 98 % celkové roční potřeby energie.