Proč tepelná čerpadla?

Tak funguje tepelné čerpadlo

V uzavřeném okruhu dochází k vypaření, stlačení a zkapalnění ekologického chladiva. Při tomto procesu se zvyšuje tlak, což má za následek i zvyšování teploty chladiva. Na tomto základě vznikají pro vytápění vhodné teploty, které jsou pak vhodné pro vytápění pomocí podlahového nebo radiátorového topného systému.

 

Nejhospodárněji pracuje tepelné čerpadlo, pokud je co nejmenší rozdíl mezi teplotami zdroje tepla a vstupem do topného systému. Proto jsou pro kombinaci s tepelným čerpadlem nejvhodnější nízkoteplotní podlahové nebo stěnové vytápěcí systémy.

 

Zdroje tepla

K zásobování tepelného čerpadla tepelnou energií existují tři možnosti:

sluneční teplo, uložené ve vzduchu, v zemi, ve spodní vodě.

Získané teplo z příslušného tepelného zdroje - vzduchu, zeminy (nosným médiem je solanka) nebo vody - a tepelného čerpadla bude předáno prostřednictvím tepelného výměníku topnému systému, např. podlahovému vytápění.

Jako topné médium se používá zpravidla voda.

Proto se hovoří o tepelných čerpadlch vzduch / voda, země / voda, resp. voda / voda. Každý z těchto tří "tepelných zdrojů" má k dispozici tolik tepla, že může vzniknout cirkulační proces tepelného čerpadla a tak vznikat z tepla o nízké teplotě dostatek tepla pro vytápění .